Cenas - www.gramatutirdzins.lv

Go to content

Main menu:

Cenas

Ojārs Ozoliņš "Cīrulis dziedāja, vasara nāca" - 6,00
Dzidra
Sondore "Viss manā mūžiņā" – 5.00
Zemga
liešu simtgadu cīņas par patstāvību – 4,50
Helēna Celmiņa "Daži pagātnes fakti"  - 4.00
Seno latviešu apvārdošanas un burvības vārdi -  2,50
Ulma
ņa izsūtijuma piezīmes -  3,50
Sergejs Staprāns "Caur Krievijas pie Latvijas saules" – 4.00
GUNTA VIRKAVA (AKCIJA!!!) – 6.50
Gustavs Celmiņš "Eiropas krustceļos" – 4.00
Ārstniec
ības augi – 1.00
Pēteris Mališevs "Petjas klaidoņa dzīve" – 1.50
Guna Kārkliņa "Klīnika" – 1,50
Rihards Rudzītis "Uguns mācība"– 3,50
Austrumu Kriptogrammas – 3.00
Latvju Rakstu zīmes – 2,50
Augusts Brocis "Meža cilvēki" – 1,50
Ernests Brastiņš "Mūsu Dievestības tūkstošgadīgā apkarošana"– 3,50
Vidzemes senatne – 4.50
Vēst
ules Mātēm – 2.00
Livonijas hronika – 8.00
Varoņu gr
āmata – 1,50
Leons Krivāns – 4,50
Ingrīda Sokolova Vēlreiz par Vili Lāci– 3,50
Mežtehnika
terminu vārdnīca – 5.00

LATVIJAS KARTE – 5.00
EIROPAS KARTE – 5.00
LIVONIJA 3,50
RĪGA 5.00
KURZEMES ZEMGALES HERCOG
ISTE – 5.00
Vēsturiskā karte – 1,50

Konversācija
S vārdnīca – 150.00
L
atvju Enciklopēdija – 10.00


 
Back to content | Back to main menu